תקנון, תנאי שימוש ופרטיות

כללי

 1. האתר BatyaSagyArt.com הינו אתר אינטרנט המאפשר להזמין תמונות מודפסות על קנבס מאוסף התמונות הקיים באתר. האתר הינו בבעלותה של בתיה שגיא (ע.מ.) ומופעל על ידה.
 2. בתיה שגיא (ע.מ.) היא בעליו החוקיים של האתר, היוצרת והבעלים של המוצרים ו/או יצירות האומנות הנמכרים באתר האינטרנט הנ"ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה תחליט בעלת האתר לקדם את מוצריה. המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט.
 3. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והיעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמתו החד משמעית של המשתמש לתקנון ולתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
 4. סעיפי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הכתוב מתייחס לכל המינים בשווה.
 5.  נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה. אנו ממליצים למשתמשי האתר לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 6. כותרות הפרקים בתקנון זה משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 7. פרטי ההתקשרות עם האתר ו/או בעלת האתר:
  דוא"ל: info@batyasagyart.com
  כתובת: רח' הרב הרצוג 13, רמת השרון
  טלפון: 052-2503847

הגדרות

 1. "האתר" – BatyaSagyArt.com
 2.  "בעלת האתר" – בתיה שגיא, מספר עוסק מורשה 014145569.
 3. "המידע" – כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
 4. "המשתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מבעלת האתר, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
 5. "המוצר" – התמונה המופקת עבור המשתמש המזמין, בהתאם להוראות באתר- תמונה, גודל, וכד' הכול בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר.
 6. "דף המוצר" – פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר.
 7. "המזמין" ("הלקוח") – משתמש המזמין מוצר באתר ו/או מבעלת האתר.
 8. "הפקה" – הפקה, הדפסה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).

תנאי רכישת מוצרים ואספקתם

 1. משתמשים מעל גיל 18 שמילאו את פרטיהם המלאים והאמתיים, רשאים להזמין תמונות מאלו הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר ובתעריפים הקבועים באתר.
 2. פרטי המפרט הטכני ותנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר באתר. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את דף המוצר על תכניו לרבות, אך לא רק, מתן אפשרות לבחירת גודל הדפס ו/או המחיר ו/או אופן ותנאי תשלום.
 3. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 4. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, גודל וכד', הכול בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר.
 5. בטופס ההזמנה באתר יש למלא את הפרטים האישיים כפי הנדרש באתר כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח באתר את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה").
 6. ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי ו/או PayPal, כמפורט בדף המוצר באתר.
 7. באחריות המשתמש להזין את פרטיו, כולל פרטי כרטיס אשראי מפורטים ותקינים. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בבעלת האתר ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.
 8. מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי משתמש אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר.
 9. במקרים של משלוח באמצעות חברת שילוח, המוצר יישלח ללקוח תוך 14 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה וביצוע התשלום. במקרים של איסוף עצמי המוצר יהיה זמין לאיסוף תוך 12 ימי עבודה. זאת, למעט במקרים בהם יבקש המשתמש אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, ו/או במקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, וכן, למעט בתקופות חג ומועדים מיוחדים בהם קיימים עומסים יוצאי דופן. במקרים אלו יסופק המוצר תוך 20 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה.
 10. בעלת האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של בעלת האתר ו/או של הספקים.
 11. מוצרים שיוזמנו במשלוח על ידי חברת שילוח, יישלחו אל כתובתו של המשתמש, כפי שדווחה על ידו באתר. במידה וחברת השילוח איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת, אזי המשתמש יקבל הודעה על כך ויגדיר כיצד הוא מבקש לקבל את המוצר.
 12. קבלה על תשלום עבור ההזמנה תישלח לאחר שתאושר העסקה על ידי חברת האשראי ו/או PayPal. הקבלה תשלח באופן אלקטרוני לכתובת האי-מייל שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. עם אישור המשתמש את התקנון, הוא מאשר בזאת לקבל את הקבלה באופן זה.
 13. משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע עסקה ואינו מחייב את מפעילי האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב ו/או עיבוד הנתונים של בעלת האתר ו/או מפעילי האתר הם שיהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 14. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכנו שינויים קלים בין הצבעים בתמונה המודפסת לבין צבעי התמונה המוצגים במסך של מחשב המשתמש וזאת מכיוון שכיול המסך, סוג המסך ומאפייני תאורה עשויים להשפיע על הצבעים המוצגים. תהליך הפקת התמונות נעשה תוך שמירה מירבית על דיוק הצבעים ואיכותם.

בעלות ותפעול

 1. המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לבעלת האתר.
 2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של בעלת האתר.
 3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד.
 4. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.
 5. כל פעולת "הפקה" (כהגדרתה לעיל) של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של בעלת האתר.
 6. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של בעלת האתר לאמור לעיל, ניתן לפנות אל בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות לעיל.

קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות העיצוב הגרפי, האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, בסיסי הנתונים, רשימת המוצרים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו, הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
 2. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של בעלת האתר, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של בעלת האתר ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישור (Hyperlink); בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם; כסימן מסחרי, או חלק ממנו; ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של בעלת האתר.
 3. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ותינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.
 4. המשתמש מתחייב שלא להעביר אל האתר ו/או לבעלת האתר מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של בעלת האתר ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.
 5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.
 6. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו, כולל פרטי אמצעי התשלום, לבעלת האתר ולביצוע ההפקה שברצונו לבצע בו.
 7. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי האתר הניתנים על ידי בעלת האתר, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.
 8. האתר בכללותו כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (As-Is). בעלת האתר והאתר אינם אחראים ל: א) נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ב) כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

 1. הלקוח מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת בעלת האתר ("המוצר") הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 2. ביטול הזמנה:
  ניתן לבטל הזמנה תוך 12 שעות ממועד הרכישה ובתנאי שהלקוח טרם קיבל את המוצר. הביטול ייעשה באמצעות מייל אל בעלת האתר ו/או כל דרך אחרת שבעלת האתר תראה לנכון ותפרסם באתר.
 3. החזרת מוצר (טובין):
  אם מסיבה הגיונית כלשהי מבקש הלקוח להחזיר מוצר, ניתן לעשות זאת תוך שבועיים ממועד אספקת המוצר. במקרה זה באחריות הלקוח להחזיר את המוצר אל בעלת האתר באריזתו המקורית וללא פגמים, וזאת לאחר תיאום עם בעלת האתר. הלקוח יזוכה בסכום הרכישה, למעט מחיר המשלוח.
  על פי הוראות חוק הגנת הצרכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010  –  אין זכות ביטול במקרה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות.
 4. מוצר פגום:
  במקרה של תלונת לקוח על מוצר פגום, באחריות הלקוח לדווח לבעלת האתר מייד עם קבלת המוצר. בכל מקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע בעלת האתר והכרעתה תחייב את המשתמש. באחריות הלקוח להחזיר את המוצר אל בעלת האתר. במקרה בו תכריע בעלת האתר כי אכן מדובר במוצר פגום, בעלת האתר תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום ללא תשלום נוסף. לחילופין, הלקוח יוכל לבחור לקבל זיכוי כספי בגובה סכום הרכישה. בכל מקרה, לא תקום עילה לפיצויים.
 5. מרגע מסירת המוצר למשתמש, בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.
 6. האתר יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  א. נפלה טעות קולמוס ו/או טעות אנוש ו/או טעות טכנית, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, בפרטיו, בתנאי התשלום או בכל פרט אחר המוצג באתר.
  ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  ג. אם פרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא.
  ד. אם ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה.
  ה. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 7. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא באתר.
 8. במקרה של ביטול העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב. יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.

אחריות

 1. בעלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על-פי תנאי שימוש אלה.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור פרטיו של מוצר או שירות, לא יחייב הדבר את בעלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם.
 3. בעלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי מוצר או שירות שרכש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפעול בהתאם לסעיף "מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה" לעיל.

אבטחת מידע, סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 1. האתר ובעלת האתר מתחייבים לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות האתר ובעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור באתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ובעלת האתר מכל מין וסוג שהוא.
 2. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכול על פי הדין.
 3.  משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי האתר אוסף מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 4.  Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 5.  האתר מצפין את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.
 6. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי בעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי בעלת האתר והאתר.

תוכן האתר ופרסומות בו

 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי "דף המוצר" הוא הגובר. במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצגו לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים

 1. ייתכן שימוש בקישורים ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, אתרים שאינם של בעלת האתר.
 2. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי בעלת האתר, הרי שהקישורים הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של בעלת האתר ושל הצד השלישי, אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במשתמע, על ידי בעלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילים הקישורים האמורים.
 3. קישור המופיע באתר, אינו מעיד על כך כי בעלת האתר, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, ובעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתרי צד שלישי, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר זה – קראו בעיון את אמנת הפרטיות באתר אליו מובילים קישורים כאמור.

שמירה על פרטיות – אמנת פרטיות

 1. בעלת האתר והאתר רשאים להשתמש ולאסוף אל מאגר המידע של האתר, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי בעלת האתר ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת בעלת האתר בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו- SMS.
 2. כמו-כן, בעלת האתר והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, כולל לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 3. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר יישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookies) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.

עדכונים ושינויים

 1. בכל עת שהיא רשאית בעלת האתר לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 2. בשימושכם באתר הנכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש ולשינויים בו בכל עת.
 3. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הדין החל – סמכות שיפוט

 1. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.